HIKAYAT ZHODAM : II. Ilmu Pembelaan Diri Bahroiy

ILMU PEMBELAAN DIRI BAHROIY Maka tersebutlah dalam nyanyian lanah : “Shurulkhan lie tawae Bahroiy kiy mizan na daht suy nioyi fuy tiuyk firgan loiy zhino Mahmay jait kitep lo’I nioo Moyla curluq mae syili n no Koti ibta iz kay niz Bahroiy Kuf layt ni … Continue reading HIKAYAT ZHODAM : II. Ilmu Pembelaan Diri Bahroiy