Hikayat Anwar Shin

Syahdan adalah Moslem Nha orang Kethi itu pernah berceritera kepadaku, katanya: “Adalah Anwar Shin apakala tengah tidur tiadalah seorang yang berani menjagakan dia.” Maka adalah pada suatu malam masuklah seorang pencuri kerumahnya itu dengan membawa tombak, pencuri itu sepekan lalu pernah tertanggap Anwar Shin tatkala … Continue reading Hikayat Anwar Shin