Hikayat Anwar Shin

Syahdan adalah Moslem Nha orang Kethi itu pernah berceritera kepadaku, katanya: “Adalah Anwar Shin apakala tengah tidur tiadalah seorang yang berani menjagakan dia.” Maka adalah pada suatu malam masuklah seorang pencuri kerumahnya itu dengan membawa tombak, pencuri itu sepekan lalu pernah tertanggap Anwar Shin tatkala pencuri itu mengambil dua ekor biri-biri kepunyaan Anwar Shin itu, … Read more

Hikayat Ismet Kitti

Maka adalah menurut sahibul hikayat Tugrilbeg adalah seanak suku Saldsyuk ia masuk Baghdad lalu ia dieluk Khelif al Qaim, maka Tughrilbeg membebaskan Khelif dari kawasan buahi Syi’ah itu, ia pernah merebut seluruh Persi, tanahlemabah Furat-Dajlah, Syam dan kawasan barat, maka al Qaim mengangkat Tugrilbeg sebagai sultan segala kuasapun jatuhlah ketangannya. Maka adalah Ismet Kitti pun … Read more

HIKAYAT ZHODAM : I.Perkembangan Shurulkhan

Assalamu’alaikum .. Para tamid PTI, simpatisan Thifan dan para pecinta beladiri, berikut kami akan menyampaikan beberapa kisah dari kitab ZHODAM, yang merupakan kitab hikayat Thifan Po Khan. Sesuai pesan dari pengurus maka sengaja artikel ini tidak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia tetapi masih asli dalam bahasa Melayu untuk menjaga ke otentikan hikayat ini. Silakan untuk dinikmati … Read more